Kaj pomeni poslovni coaching: Nasveti za vse, ki vas zanima osebna in poklicna rast

Objavljeno v Podjetništvo

Vas zanima, kaj je in čemu služi poslovni coaching? Vabljeni k branju nasvetov o tem, kako izboljšati veščine tako na osebnostnem nivoju kot tudi na poslovnem področju.

Kaj je poslovni coaching (definicija)?

poslovni-coaching

Poslovni coaching je kompleksen proces, usmerjen v osebni in poklicni razvoj posameznikov v poslovnem okolju. Gre za strukturiran pristop, kjer usposobljeni poslovni coach  sodeluje s klientom (angl. coachee) z namenom, da ta doseže svoje cilje, razvije specifične veščine ter optimizira svoje delovanje v poslovnem okolju. Da bi subjekt sploh lahko deloval v poslovnem okolju, mora registrirati pravno obliko poslovanja. Več o tem si preberite v zapisu Kaj predstavlja poslovni register (register podjetij)?

Kateri so osnovni koncepti poslovnega coachinga? 

Individualiziran pristop: Poslovni coaching temelji na razumevanju posameznikovih potreb in specifičnih izzivov. Vsak program coachinga je tako v celoti prilagojen klientu glede na njegove osebne in poklicne cilje.

Aktivno sodelovanje: Ključno je aktivno sodelovanje klienta v procesu coachinga. To vključuje odprtost za samorefleksijo, sprejem novih idej ter izvajanje konkretnih vaj oziroma nalog za dosego zastavljenih ciljev.

Postavljanje ciljev: Uvodoma se postavijo jasni in merljivi cilji, ki so usmerjeni v izboljšanje poslovnih rezultatov, osebnega zadovoljstva in razvoja različnih veščin. Poslovne rezultate oziroma bonitete lastnih poslovnih partnerjev je možno preveriti v eni izmed bonitetnih aplikacij, ki jo imenujemo EBONITETE.SI.

Gradnja zaupanja: Naloga poslovnega coacha je, da vzpostavi dober odnos s klientom, saj to omogoča popolno zaupanje klienta v coacha. Medsebojno zaupanje posledično vodi v odprto komunikacijo in omogoča klientu, da brez zadržkov razkriva lastne izzive in cilje.

Kontinuirano spremljanje napredka: Proces coachinga vključuje redno spremljanje in ocenjevanje napredka klienta. S tem se zagotovi, da je coaching učinkovit in prilagodljiv glede na spremembe in potrebe klienta.

Cilj poslovnega coachinga: Razumeti, kako poslovni coaching združuje te osnovne koncepte za spodbujanje osebnega in poslovnega uspeha.

Več o tem, zakaj uporabiti in kaj je poslovni coaching, lahko preverite v videu Roberta Andolška z naslovom Poslovni coaching vodi k spremembam. 

Kako je potekal razvoj poslovnega coaching skozi čas?

Poslovni coaching, kot ga poznamo danes, je plod dolgega in kompleksnega razvoja, ki sega v preteklost. Poglabljanje v zgodovino razkriva pionirje in ključne mejnike, ki so oblikovali to dinamično disciplino.

Pionirji poslovnega coachinga

Zgodovina poslovnega coachinga sega v obdobje po 2. svetovni vojni, ko so se pojavile prve teorije o vodenju in razvoju posameznikov v organizacijah. Pionirji, kot so Douglas McGregor, Chris Argyris in Abraham Maslow, so postavili temelje, na katerih je kasneje temeljil razvoj poslovnega coachinga. Njihove ideje o človeškem vedenju in motivaciji so bile ključne pri oblikovanju konceptov coachinga. 

management-poslovni-coaching

Slika 2: Na fotografiji Abraham Maslow, Douglas McGregor, ChrisArgyis, ki smo jih omenili v zapisu zgoraj (vir fotografije).

Vpliv psihologije in managementa

Sredi 20. stoletja so se teorije s področja organizacijske psihologije in managementa začele prepletati z idejami o osebnostnem razvoju. Koncepti, kot so samoupravljanje, vodenje in osebna odgovornost, so postajali ključni elementi, ki so vodili k ustanovitvi coachinga kot orodja za razvoj posameznikov v poslovnem svetu.

Eksponentna rast popularnosti

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je poslovni coaching doživel eksplozivno rast popularnosti. Organizacije so prepoznale vrednost individualnega razvoja zaposlenih, kar je vodilo do širjenja coachinga v poslovno okoljet. S tem je nastalo tudi potreba po standardizaciji in usposabljanju coachev.

Dandanes poslovni coaching ni le razširjen, ampak se nenehno prilagaja hitrim spremembam v poslovnem okolju. Digitalizacija, agilne metodologije in globalizacija so samo nekatere spremembe, ki vplivajo na sodoben poslovni coaching, hkrati pa odpirajo nova vrata za inovacije in razvoj stroke.

Celoten razvoj poslovnega coachinga je bil zaznamovan s stalnim prilagajanjem potrebam organizacij in posameznikov v dinamičnem svetu dela. Razumevanje tega razvoja je ključno za učinkovito uporabo coachinga in njegovo nadaljnjo evolucijo v prihodnosti.

Kakšen je vpliv poslovnega coachinga na rezultate organizacij?

poslovni-coaching-business-coaching

Poslovni coaching se je izkazal za izjemno učinkovito orodje, ki lahko močno vpliva na poslovne rezultate organizacij. V tem segmentu bomo raziskali, kako strukturiran pristop k razvoju posameznikov vpliva na celotno uspešnost podjetja.

Poslovni coaching ne temelji le na izboljšanju osebnih veščin posameznika; njegov glavni cilj je ustvariti pozitiven vpliv na vse zaposlene v organizaciji. Ena od ključnih koristi je očiten vpliv na poslovne rezultate, ki se kažejo v različnih vidikih podjetniške dejavnosti.

Ko so zaposleni deležni usmerjanja in podpore s strani izkušenega poslovnega coachea, se povečujejo produktivnost, motivacija ter učinkovitost dela posameznika in s tem celotne ekipe.

Poslovni coaching prispeva k razvoju specifičnih poklicnih veščin, ki so ključne za uspešno opravljanje nalog in doseganje zastavljenih ciljev.

Poleg tega se kaže tudi v izboljšanih vodstvenih sposobnostih posameznikov na vseh ravneh organizacije. Vodstveni coaching pomaga vodjem razvijati in učinkovito uporabljati svoje vodstvene sposobnosti, kar neposredno vpliva na usmerjanje in motivacijo celotnega kolektiva.

Pozitiven vpliv na poslovne rezultate se odraža tudi v boljši ekipni dinamiki in medsebojnem sodelovanju. Coaching spodbuja odprto komunikacijo, reševanje konfliktov ter razvoj kolektivne vizije in vrednot, kar posledično krepi organizacijsko kulturo. 

Celotno podjetje oziroma posamezniki v podjetju postanejo bolj prilagodljivi in odzivni na spremembe, saj so zaposleni bolje opremljeni za soočanje z izzivi in pomanjkanjem motivacije.

Poslovni coaching tako predstavlja ključno orodje za doseganje in preseganje poslovnih ciljev ter ustvarjanje trajnostnega uspeha organizacije. 

Morda vas zanima tematika povezana s financiranjem podjetij:

Poslovni coaching: Razvoj tako osebnih kot tudi poklicnih spretnosti

Poslovni coaching se izkazuje kot izjemno učinkovit mehanizem za razvoj tako osebnih kot tudi poklicnih spretnosti posameznikov v poslovnem okolju. Ta segment predstavlja ključne vidike, kako strukturiran pristop k coachingu pomaga posameznikom pri izpopolnjevanju svojih veščin in doseganju višjih ravni uspešnosti.

osebni-razvoj-poslovni-coaching

Osebni Razvoj

Ena od ključnih komponent poslovnega coachinga je poudarek na osebnem razvoju. Kliente se spodbuja k samorefleksiji in razumevanju lastnih moči ter področij za izboljšave. Skozi ta proces posamezniki razvijajo visoko stopnjo samozavedanja, kar postavlja trdne temelje za nadaljnji osebni razvoj.

Poslovni coach igra ključno vlogo pri spodbujanju različnih osebnih veščin, kot so komunikacija, empatija, reševanje konfliktov in upravljanje stresa. Razvoj teh veščin ne le da izboljšuje kakovost medosebnih odnosov, temveč tudi krepi sposobnost učinkovitega vodenja in sodelovanja v timskem okolju.

Poklicni razvoj

Poslovni coaching se osredotoča tudi na poklicni razvoj, ki vključuje pridobivanje specifičnih veščin in znanj, potrebnih za uspeh v določenem poklicnem okolju. Kliente se spodbuja k postavljanju jasnih poklicnih ciljev in razvijanju načrta za njihovo dosego.

Coaching se prilagaja posameznikovim poklicnim potrebam, ne glede na to, ali gre za izboljšanje vodstvenih veščin, tehnično znanje ali razvoj specializiranih poklicnih področij. S tem se posameznik lažje sooča s spreminjajočimi se zahtevami na delovnem mestu in ostaja konkurenčen na trgu dela.

Skratka, poslovni coaching omogoča celovit razvoj posameznika, ki združuje osebne in poklicne vidike. S tem pripomore k izboljšavi karierne poti posameznika ter prrinaša tudi dolgoročne koristi za organizacijo, saj imajo zadovoljni in strokovno razviti zaposleni pozitiven vpliv na celotno delovno okolje.

Kako postati zaupanja vreden poslovni partner?

Postati dober poslovni partner zahteva kombinacijo ključnih veščin in lastnosti. Predstavljamo vam par nasvetov oziroma splošnih smernic, ki vam lahko pomagajo postati izjemno cenjen poslovni partner.

poslovni-partner-poslovanje-podjetij

Komunikacija: Ključ do uspešnega partnerstva je jasna, odprta in redna komunikacija. 

Posvetite dovolj časa temu, da poslušate svojega poslovnega partnerja, razumete njihove potrebe in izrazite lastna stališča na miren in spoštljiv način.

Zanesljivost: Izpolnjevanje obljub in rokov je ključno. Zanesljivost krepi zaupanje med partnerji. Če se dogovorite za partnerstvoj, si prizadevajte k izpolnitvi obveznosti in če je možno, celo preseči pričakovanja. Več o plačilnih rokih in plačilni disciplini si preberite v zapisu Plačilna nedisciplina v Sloveniji – vsi podatki na EBONITETE.SI.

Poštenost in integriteta: Ohranjanje visokih standardov poštenosti in integritete je ključno za dolgotrajno poslovno partnerstvo. Poslovni partnerji cenijo poštenost in odprto ravnanje v vseh poslovnih odnosih.

Razumevanje konteksta poslovnega partnerstva: Bolje razumevanje poslovnih ciljev, vrednot in izzivov vašega poslovnega partnerja omogoča boljše sodelovanje. Aktivno si prizadevajte za razumevanje njihovega poslovnega konteksta in jim ponudite rešitve, ki so v skladu s tem.

Prilagodljivost: Poslovni okolje se hitro spreminja, zato je prilagodljivost ključna. Stalna pripravljenost na prilagajanje spremembam na trgu, potrebam partnerja in novim priložnostim naj bo vedno na seznamu najpomembnejših (možnih) opravil..

Sodelovanje in timsko delo: Sposobnost sodelovanja in učinkovitega delovanja v ekipi je ključna za uspeh poslovnega partnerstva. V poslu nastopite kot enakovreden partner, ki je pripravljen prispevati k skupnemu uspehu.

Dodana vrednost: Razmislite o načinih, kako lahko dodate vrednost svojemu poslovnemu partnerju. To lahko vključuje zagotavljanje dodatnih informacij, izobraževanje, rešitev za težave ali drugo obliko pomoči, ki izboljšuje poslovanje partnerja.

Sposobnost reševanja konfliktov: V vsakem poslovnem partnerstvu se lahko pojavijo konflikti in tukaj nastopijo veščine vezane na poslovni coaching. Pomembno je, da imate sposobnost reševanja konfliktov na konstruktiven način, brez nepotrebnega negativnega vpliva na odnos.

S smernicami, ki smo jih predstavili zgoraj, boste gradili trdno in vzajemno koristno poslovno partnerstvo. Vzdrževanje odprte komunikacije, zanesljivost in etično ravnanje so ključni temelji za gradnjo dolgotrajnih in uspešnih odnosov v poslovnem svetu.

Priporočljivo branje:

Prekomerna odvisnost od poslovnega coachinga

Poleg vse pozitivnih vplivov, ki jih ima poslovni coaching na posameznike in organizacije, se pojavljajo polemike o pretirani odvisnosti od poslovnega coachinga.

business-coaching-poslovni-coaching

Prekomerna odvisnost od poslovnega coachinga pa lahko prinese tako pozitivne kot tudi negativne posledice v poslovnem okolju. Čeprav je poslovni coaching izjemno koristno orodje za osebni in poklicni razvoj, pretirano zanašanje nanj lahko vodi do različnih izzivov.

Na pozitivni strani, reden poslovni coaching lahko posameznikom pomaga premagovati ovire, razvijati ključne veščine in izboljševati delovne rezultate. Vendar pa, če postane posameznik preveč odvisen od coachinga, lahko pride do neželenih pojavov.

Ena od omembe vrednih, lahko zapišemo, da celo negativnih posledicm je pomanjkanje samostojnosti. Posamezniki, ki so preveč odvisni od poslovnega coachinga, se lahko znajdejo v položaju, kjer se težko odločajo samostojno, saj so navajeni na zunanjo usmerjanje. To lahko vpliva na njihovo sposobnost samostojnega reševanja izzivov in sprejemanja odločitev.

Poleg tega prekomerna odvisnost od coachinga lahko vodi v nerealna pričakovanja. Posamezniki lahko postanejo odvisni od neprestanega vpliva coachinga, pri čemer se pričakuje, da bo rešil vse njihove težave in prinesel nenehno izboljšanje. To pa ni realno, saj ima tudi poslovni coaching omejitve pa tudi vloga posameznika je, da sam nosi odgovornost za svoj razvoj.

V organizacijskem okolju pa prekomerna odvisnost od poslovnega coachinga lahko ustvari odvisnost na ravni celotne ekipe ali podjetja. To lahko vodi v visoke stroške in prekinitev procesov, če se coach ali coaching program spremeni ali preneha.

Ob tem je najbolj pomembno najti ravnovesje med izkoriščanjem prednosti poslovnega coachinga in spodbujanjem samostojnosti ter odgovornosti posameznikov.

Redno evalviranje vpliva coachinga in spodbujanje trajnostnega razvoja so ključni koraki za preprečevanje prekomerne odvisnosti in zagotavljanje pozitivnih rezultatov v dolgoročnem smislu.

Morda bi vas zanimal zapis o tem, kako v poslovnem okolju upravljati in obvladovati različna tveganja:

Kakšna je prihodnost poslovnega coachinga?

Poslovni coaching, kot ključni dejavnik za osebni in poslovni razvoj, je v procesu nenehnega spreminjanja, prilagajanja in inoviranja. Različni trendi in inovacije močno vplivajo na to področje, ki igra ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti poslovnega coachinga.

Vpliv tehnologije

S tehnološkim napredkom se spreminja tudi način izvajanja poslovnega coachinga. Uporaba digitalnih orodij, video konferenc, mobilnih aplikacij in platform za e-izobraževanje omogoča bolj dostopne, prilagodljive in globalne pristope k coachingu. Hkrati pa se postavlja vprašanje o ravnotežju med digitalnimi sredstvi in osebnim stikom v coaching procesu.

Razvoj novih pristopov in metodologij

Nove šole coachinga in pristopi k usmerjanju posameznikov v poslovnem svetu nenehno vznikajo. Na primer, agilni pristopi coachinga so vse bolj priljubljeni, saj se organizacije soočajo s hitrimi spremembami in potrebo po prilagajanju okolju.

Individualizirane digitalne platforme

Inovacije vključujejo razvoj individualiziranih digitalnih platform, ki temeljijo na umetni inteligenci. Te platforme lahko ponudijo personaliziran pristop k coachingu z uporabo analize podatkov o vedenju, sposobnostih in ciljih posameznika.

Uporaba virtualne in razširjene realnosti

Napredovanje v virtualni in razširjeni realnosti odpira nove možnosti za simulacije poslovnih scenarijev, kjer posamezniki lahko praktično razvijajo svoje veščine in rešujejo izzive v virtualnem okolju.

Prihodnost poslovnega coachinga se oblikuje s kombinacijo tehnoloških in vsebinskih inovacij. Ključno je, da se coachi in organizacije odzivajo na te trende, tako da ohranjajo kakovostne, relevantne in učinkovite pristope k podpori rasti in razvoja posameznikov v poslovnem svetu.

Preberite tudi:

Zaključna misel

V zaključni misli lahko na kratko povzamemo, da je poslovni coaching izjemno močno orodje za razvoj posameznikovih veščin kot tudi organizacij. S celostnim pristopom, usmerjenim v osebno in poklicno rast, poslovni oaching omogoča posameznikom, da odkrijejo svoj polni potencial in dosežejo vrhunske rezultate.

Poslovni coaching ne le izboljšuje posameznikove veščine in kompetence, temveč tudi krepi medosebne odnose, povečuje zavzetost zaposlenih in oblikuje pozitivno organizacijsko kulturo.

Sposobnost reševanja konfliktov, razvoj vodstvenih sposobnosti, izboljšanje komunikacije in spodbujanje inovativnosti so le nekateri od številnih pozitivnih učinkov, ki jih prinaša poslovni coaching.

Viri

1 – Vpogled v poslovanje podjetij na Srnica.si

2 – Likvodnostne težave podjetija na Pajek-sp.si

3 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

4 – Poslovni register (register podjetij) na Activegallus.si

5 – Neplačniki na Limb.si